Psychoterapia
pomoc psychologiczna
Psychoterapia Poznań
 

W przypadku gdy:
  • cierpisz z powodu smutku i przygnębienia
  • zmagasz się ze stanami lękowymi lub fobiami
  • doświadczasz trudności w radzeniu sobie z codziennymi wymaganiami
  • odczuwasz problemy emocjonalne
  • doświadczas trudności w relacjach
  • borykasz się ze stresem
  • cierpisz na róźnego rodzaju dolegliwości fizyczne, bez wyraźnej przyczyny medycznej
  • poszukujesz wewnętrznego spokoju
  • masz trudność w odnalezieniu swojego miejsca i własnych potrzeb
  

                  Przyjdź. Porozmawiamy.
 
 

Kilka słów na temat terapii w podejściu poznawczo-behawioralnym 
(ang. Cognitive Behavior Therapy - CBT) 

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA?

 „Psychoterapia to świadome i zamierzone zastosowanie uznanych zasad psychologii, metod klinicznych i postaw interpersonalnych w celu pomocy klientowi w modyfikacji jego zachowań, procesów poznawczych, emocji w kierunku, który uważa za pożądany”              
                                                                       J.O Prochaska i J.  Nacross

 

CZYM JEST PSYCHOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM?

Model terapii poznawczej podkreśla rolę myślenia w wywoływaniu i podtrzymywaniu problemów. To nasze myśli powodują określone uczucia i zachowania. Przykre stany emocjonalne, takie jak smutek, lęk czy złość, są nierzadko podtrzymywane przez nasz sposób myślenia.Terapia pozwala zidentyfikować niepokojące myśli, pomagając zdobyć bardziej adaptacyjne wzorce. Terapia CBT oparta jest na założeniu, że większość reakcji i zachowań emocjonalnych można się nauczyć. Dlatego celem leczenia jest pomóc klientowi oduczyć się niepożądanych reakcji i w zamian nauczyć nowego sposobu reagowania.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

Terapia CBT skupia się na problemach i trudnościach zachodzących w teraźniejszości (chociaż niejednokrotnie w pracy z klientem poruszane są jego wcześniejsze doświadczenia). Głównym i najważniejszym celem jest rozwiązanie obecnych trudności i problemów. W przeciwieństwie do innych form psychoterapii, terapia poznawczo-behawioralna zazwyczaj bardziej koncentruje się na teraźniejszości, jest bardziej ograniczona w czasie, bardziej zorientowana na rozwiązywanie problemów. Ponadto klienci uczą się konkretnych umiejętności, które mogą wykorzystać w swoim życiu.

 

EFEKTYWNOŚĆ

Skuteczność terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym została potwierdzona i udokumentowana w wielu badaniach. Okazała się być pomocna w ponad 1000 przeprowadzanych badań dla niezliczonej ilości zaburzeń psychicznych ( m. in depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, nadużywanie substancji) oraz problemów psychologicznych (np. kontrola złości, trudności emocjonalne, problemy w relacjach). Badania wykazały, że terapia CBT sprawdza się dla wielu grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. 

TERAPEUTA

CBT jest formą psychoterapii, w której terapeuta i klient pracują razem jako zespół, aby zidentyfikować i rozwiązać problemy. Terapeuta poznawczo-behawioralny ma konkretny plan dla każdej sesji, koncentrując się na celach klienta. Terapeuta pomaga klientowi w rozpoznaniu jego stylu myślenia i zmodyfikowaniu go, dzięki analizie argumentów i logicznemu rozumowaniu. Terapeuta nie mówi klientowi, co powinno być, albo co powinien tolerować; terapeuta pokazuje, jak myśleć i jak się zachowywać, aby ułatwić klientowi osiągnięcie określonych celów.

 

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZY TERAPIA DZIAŁA?

Wielu klientów zauważyło zmniejszenie objawów w ciągu kilku tygodni terapii lub nawet wcześniej. Warto wiedzieć, że głównym czynnikiem sprzyjającym szybkiej poprawie jest gotowość klienta do wprowadzania zmian w swoim życiu.